Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Θετικών Επιστημών

Εδώ θα δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Θετικών Επιστημών. Εδώ θα βρείτε την αίτηση δείτε την θέση καθώς και εδώ την ΥΔ που απαιτείται.