Τμήμα Μαθηματικών

Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΚαλώς ορίσατε στον ιστότοπο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 έχει έδρα τη Λαμία και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:

  • η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
  • η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στους φοιτητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των  κλασικών και σύγχρονων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης, και
  • οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ώστε να είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Ελπίζουμε ότι ο ιστότοπός μας θα σας φανεί χρήσιμος καθώς έχει δημιουργηθεί κυρίως για να δώσει πληροφορίες, που σχετίζονται με την οργάνωση του Τμήματος, το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και την ερευνητική δράση του Τμήματος, καθώς και πληροφορίες που αφορούν ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα.

Καλή πλοήγηση

ΓνωρίΖω το τμήμα Μαθηματικών @uth

Σπουδά...ζω στο τμήμα Μαθηματικών