Στόχος του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι να καθοδηγήσει τον φοιτητή, ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποκτήσει το πτυχίο χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους του Τμήματος Μαθηματικών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συνεργασία μεταξύ φοιτητή και Ακαδημαϊκού Συμβούλου πραγματοποιείται στους χώρους του Πανεπιστημίου σε προσωπική βάση και επικεντρώνεται ενδεικτικά στα ακόλουθα θέματα:

  • Προσδιορισμός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων.
  • Επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και επιλογής μαθημάτων.
  • Παρακολούθηση ακαδημαϊκής προόδου.
  • Διάθεση και χρήση ακαδημαϊκών πόρων.
  • Διευκρίνιση ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών κανονισμών.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στον αντίστοιχο Κανονισμό, τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε εδώ.