ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ενημερώνουμε τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψήφιους διδάκτορες, ότι

από Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024

μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2023).
Υπενθυμίζεται ότι όταν η αίτηση υποβάλλεται εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων απαιτείται η χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε εδώ.