Γνωστική Περιοχή:Στατιστικής – Πιθανοτήτων – Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξάμηνο:7ο
Κωδικός: 72301
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 3Άσκηση: 0Εργαστήριο: 1
ECTS :5
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Διδάσκοντες Μαθήματος:Παναγιώτης Μπομποτάς
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.