Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) είναι η καταγραφή των αναγκών των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και των Διδασκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν, με ποιον τρόπο ή/και περισσότερες πληροφορίες για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Π.Θ. σε έντυπη μορφή μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Οι σχετικές ανακοινώσεις του τμήματος Μαθηματικών αναρτώνται στον ακόλουθο πίνακα και  περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Θ. εδώ.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Οδηγός εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ23/09/2022
Νέο Πρόγραμμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ22/09/2022
Ανακοίνωση Εγγραφής - ΠΡΟΣΒΑΣΗ22/09/2022
Ενημέρωση για το Προσβάσιμο λεωφορείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
08/03/2022
Ανακοίνωση Εγγραφής - ΠΡΟΣΒΑΣΗ01/03/2022
Ανακοίνωση Εγγραφής - ΠΡΟΣΒΑΣΗ24/02/2021
Ανακοίνωση Εγγραφής - ΠΡΟΣΒΑΣΗ05/11/2020