Τα ονόματα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ανακοινώνονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.