Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης εδώ καθώς και τη σχετική ανακοίνωση εδώ με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιτυχόντες – ωφελούμενοι.