Αικατερίνη Αρετάκη

Γραμμική Άλγεβρα και Ανάλυση Πινάκων

Μιχαήλ Μάρκελλος

Διαφορική Γεωμετρία

Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά

Βάια Πρασσά

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική

Ηλίας Τεργιακίδης

Γεωμετρία Riemann

Υποβοήθηση διδακτικού έργου

Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος

Email: ptheochar@uth.gr

Ελένη Μπούμπα

Email: eboumpa@uth.gr

Παρασκευή Ζαζά

Email: pzaza@uth.gr

Καλλιόπη Εξάρχου-Κουβέλη

Email: kexarch@uth.gr