Γνωστικό αντικείμενο:Θεωρητική Πυρηνική Φυσική
Πτυχίο:Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό:Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Θεωρητική μελέτη των αντιδράσεων βαρέων ιόντων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:Θεωρητική Φυσική, Πυρηνική Σχάση, Πυρηνική δομή, Πυρηνικές αντιδράσεις, Κβαντική Φυσική, Πυρηνική αστροφυσική, Υπολογιστική φυσική
Γραφείο:220, 2ος όροφος, κτήριο Β
Ώρες Γραφείου:Δευτέρα & Παρασκευή 12.00-14.00
E-mail:vprassa@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: