Πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδ. έτους 2023-2024

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 15/10/2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο προγράμματος Ενίσχυσης Συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς, που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για πρώτη φορά από το 2022 σε εφαρμογή του άρθρου 1, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021 (ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β’/29-10-2021) προβλέπεται η χρηματοδοτική ενίσχυση ομάδων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος για κάθε...

Πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδ. έτους 2023-2024

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο προγράμματος Ενίσχυσης Συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς, που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για πρώτη φορά από το 2022 σε εφαρμογή του άρθρου 1, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021 (ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β’/29-10-2021) προβλέπεται η χρηματοδοτική ενίσχυση ομάδων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος για κάθε...

Προκήρυξη υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Π.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), μετά από απόφαση της Συγκλήτου Π.Θ., προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 31/05/2022,...

Προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές από το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου & Ελένης Πανουργιά»

Σας ενημερώνουμε ότι το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου & Ελένης Πανουργιά» δίνει τέσσερις (4) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές, που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των υποψηφιοτήτων έως τις  20/05/2022   και ώρα 12.00 πμ.   Οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη καθώς και πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εδώ

Χορήγηση 3 υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2021-22 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη»

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021–2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών του ΙΚΥ

Σας γνωρίζουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών και της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει...

Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου Στατιστικού – (Διαδικτυακό) Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 23-26/09/2021

Όπως κάθε χρόνο, στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής το οποίο θα διοργανωθεί διαδικτυακά από 23-26 Σεπτεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα απομενηθεί το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το βραβείο αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του ΕΣΙ (secretariat@esi-stat.gr) μέχρι τις 10/06/2021 και να διευθετήσουν...

Back to Top