Χορήγηση 3 υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2021-22 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη»

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021–2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών του ΙΚΥ

Σας γνωρίζουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών και της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει...

Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου Στατιστικού – (Διαδικτυακό) Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 23-26/09/2021

Όπως κάθε χρόνο, στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής το οποίο θα διοργανωθεί διαδικτυακά από 23-26 Σεπτεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα απομενηθεί το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το βραβείο αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του ΕΣΙ (secretariat@esi-stat.gr) μέχρι τις 10/06/2021 και να διευθετήσουν...

Προκήρυξη υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ του Π.Θ.

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση το αργότερο έως τις 15/04/2021, ειδική Αίτηση, που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο....

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο