Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση
Πτυχίο:Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Διδακτορικό:Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Καθολικές σειρές συναρτήσεων και υπερκυκλικότητα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού, Θεωρία Τελεστών, Γεωμετρία
Γραφείο:222, 2ος όροφος, κτήριο Α
Ώρες Γραφείου:Τετάρτη  08:00-10:00
Τηλέφωνο:22310 60163
E-mail: ntsirivas@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: