Θεματική περιοχή διδακτορικής διατριβής:«Τοπικές καταστάσεις και μοτίβα μη γραμμικών πλεγμάτων περισσότερων διαστάσεων»
Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Καραχάλιος
Χρονική διάρκεια έρευνας:19-05-2021 έως σήμερα
E-mail:krypotos@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα :
Βιογραφικό: