Η νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass (https://eclass.uth.gr/) λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και  Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης.

 

Επικοινωνία για θέματα eClass

+30 24210 06324, +30 24210 06329 (καθημερινά 11:00 – 14:30)
 eclasshelp <at> uth.gr