Γνωστική Περιοχή:Άλγεβρας & Γεωμετρίας
Εξάμηνο:5ο
Κωδικός: 52204
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :5
Ιστοσελίδα Eclass:Για την ιστοσελίδα του μαθήματος πατήστε εδώ
Διδάσκοντες Μαθήματος:Ηλίας Τεργιακίδης
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.