Το Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου, που προάγει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό, (άρθρο 7, Ν. 4009/2011 και άρθρο 88, Ν. 4485/2017).

  • Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 και οι πρώτοι εκατόν δέκα φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ενώ κάθε ακαδημαϊκό έτος υποδέχεται  περίπου εκατό προπτυχιακούς φοιτητές συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που εισάγονται από τις ειδικές κατηγορίες, τις μετεγγραφές και τις κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών γ’ κύκλου του τμήματος Μαθηματικών παράγεται πρωτότυπη και καινοτόμος επιστημονική έρευνα πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, η οποία οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας και σχεδιάζεται η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών β’ κύκλου.
  • Στο Τμήμα λειτουργεί το θεσμοθετημένο  «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών» με τη διεθνή ονομασία «Mathematical Sciences Research Laboratory (MSRL)».

Το τμήμα Μαθηματικών μαζί με τα τμήματα Φυσικής, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστημών.