Ο παρών Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών τροποποιήθηκε στην υπ΄ αριθμ. 21η/24-09-2020 συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του τμήματος Μαθηματικών και έχει ισχύ από την ημερομηνία τροποποίησής του για όλους τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας.

 

Όσα θέματα δεν διευκρινίζονται στον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2992/20-07-2020, τ.Β.), τον οποίο κατεβάζετε πατώντας εδώ.

 

Για να δείτε online τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών ή για να τον κατεβάσετε πατήστε εδώ.