Η νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία κατάταξης των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 1, στην απόφαση Φ1/192329/B3, στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ.Β’ και στο άρθρο 74, παρ. 3, του Νόμου 4485, (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α’).

Η κατάταξη στο τμήμα Μαθηματικών γίνεται με γραπτές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα :

1. Απειροστικός Λογισμός Ι
2. Γραμμική Άλγεβρα Ι
3. Αναλυτική Γεωμετρία


Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων καθώς και η αντίστοιχη προτεινόμενη βιβλιογραφία περιγράφονται εδώ.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι ετήσιες ανακοινώσεις του τμήματος Μαθηματικών αναρτώνται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-202415/01/2024
Πρόγραμμα Κατατακτήριες 202321/11/2023
Ανακοίνωση για Κατατακτήριες 2023-202424/10/2023