Η νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία κατάταξης των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 1, στην απόφαση Φ1/192329/B3, στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ.Β’ και στο άρθρο 74, παρ. 3, του Νόμου 4485, (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α’).

Η κατάταξη στο τμήμα Μαθηματικών γίνεται με γραπτές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα :

1. Απειροστικός Λογισμός Ι
2. Γραμμική Άλγεβρα Ι
3. Αναλυτική Γεωμετρία


Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων καθώς και τα αντίστοιχα προτεινόμενα συγγράμματα περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι ετήσιες ανακοινώσεις του τμήματος Μαθηματικών αναρτώνται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Σχετικά με τις αιτήσεις για τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από 1 έως 15 Νοεμβρίου 202101/11/2021
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2021-202215/01/2022
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων με κατάταξη επιτυχόντων ακαδ. έτους 2021-202218/01/2022