Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 111 του Νόμου 4547/2018 το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχεδίασε για

  • αποφοίτους του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και
  • αποφοίτους άλλων Μαθηματικών Τμημάτων

που στοχεύουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποίησης της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους.

Το πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας εγκρίθηκε από την Προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών στην 3η /20-05-2019 συνεδρίασή της και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 216η/30-05-2019 συνεδρίασή της.

Δείτε τον Κανονισμό Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων του Τμήματος Μαθηματικών εδώ.