Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Φίλωνος Βασιλείου

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (επιπέδου Master), με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Φίλωνος Βασιλείου.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.