Γνωστική Περιοχή:Στατιστικής – Πιθανοτήτων – Eπιχειρησιακής Έρευνας
Εξάμηνο:5ο
Κωδικός: 51304
Τύπος Μαθήματος:Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 1Εργαστήριο: 0
ECTS :6
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.