Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ.) δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του τμήματος Μαθηματικών αναρτώνται στον ακόλουθο πίνακα ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη Συμβουλευτική του Π.Θ. μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών22/12/2021