Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανασυγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 413/26-09-2023 Πράξη του Προέδρου του Τμήματος και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Νικόλαος Καραχάλιος, Πρόεδρος της Συνέλευσης, Καθηγητής
 2. Σταύρος Καρκάνης, Καθηγητής
 3. Παναγιώτης Μπομποτάς, Επίκουρος Καθηγητής
 4. Νικόλαος Τσιρίβας, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Γεώργιος Καπετανάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 6. Βασίλειος Ζαρίκας, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Σταμάτης Πουλιάσης, Επίκουρος Καθηγητής
 8. Σπυρίδων Γεωργακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 9. Παναγιώτα Κοντού, Επίκουρος Καθηγήτρια
 10. Παναγιώτης Πολυμεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
 11. Θεοδώρα Κομπιλάκου, Λέκτορας Εφαρμογών