Στην ιστοσελίδα  https://eudoxus.gr/  γίνεται η επιλογή συγγραμμάτων , από τα προτεινόμενα συγγράμματα, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται ανά εξάμηνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.