Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» συστάθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021 και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία με το «Συνήγορο του Φοιτητή» ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.