Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» συστάθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021 και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία με το «Συνήγορο του Φοιτητή» ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

To έντυπο για την υποβολή της σχετικής αίτησης υπάρχει στα έντυπα της Γραμματείας του Τμήματος εδώ.