• Ο Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  (Ι.Κ.Υ.) υποστηρίζει τις/τους φοιτήτριες/ητές δίνοντας κίνητρα για να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές μέσω της χρηματοδότησής των. Στο πλαίσιο αυτό χορηγεί προπτυχιακές υποτροφίες σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες καθώς και εφάπαξ υποτροφίες σε φοιτήτριες/ητές που αρίστευσαν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. ή αρίστευσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  Ανακοινώσεις και τις προκηρύξεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. εδώ.
  • Πληροφορίες για υποτροφίες από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες χορηγούνται στις/στους ιδιαίτερα επιμελείς φοιτήτριες/ητές που αρίστευσαν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Τμήμα Μαθηματικών ή είχαν την καλύτερη επίδοση στα εξάμηνα των σπουδών τους, ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες άλλων Τμημάτων του Π.Θ. καθώς και στον ακόλουθο πίνακα.
  • Ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ητές και υποψήφιες/ους διδάκτορες του τμήματος Μαθηματικών ή/και της Σχολής Θετικών Επιστημών χορηγούνται μέσω Ε.Λ.Κ.Ε του Π.Θ. με σκοπό τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

 

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Υποτροφία «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»26/05/2022
Yποτροφία από το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου & Ελένης Πανουργιά»22/4/2022
Yποτροφία ΔΕΚΑ22/4/2022
Πρόσκληση χορηγίας υποτροφιών "Κλεάρχου Τσουρίδη"02/03/2022
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων25/01/2022