Πρόγραμμα και περιλήψεις διαλέξεων

Για να δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τo πλήρες πρόγραμμα με τίτλους και περιλήψεις των διαλέξεων πατήστε εδώ.