ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΧΕ.2023-2024

Εδώ θα δείτε την Προκήρυξη για την πρόσκληση εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 καθώς και την αντίστοιχη αίτηση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος

Το τμήμα Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πεδίο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΑΡ. ΕΞ 2022-2023

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα κρίσεων για την πρόσληψη των ακαδημαϊκών υποτρόφων  Εαρ. εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 Η περίοδος των ενστάσεων είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση με καταληκτική ημερομηνία 29-03-2023. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ ΕΠΙΛ ΔΙΑΦ ΕΞΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Αρ.Πρωτοκόλλου: 5784 /23/ΓΠ2 Ημερ/νία Πρωτ.: 14-3-2023 Καταληκτική Ημερ/νία: 23-03-2023 Αρχεία: Πρόσκληση Αίτηση Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡ. ΕΞ 2022-2023

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα κρίσεων για την πρόσληψη των εντεταλμένων διδασκόντων  Εαρ. εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 Η περίοδος των ενστάσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες με καταληκτική ημερομηνία 13-02-2023. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΔΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛ ΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤ ΛΟΓ ΙΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Το τμήμα Μαθηματικών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στην πόλη της Λαμίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και για την διδασκαλία των μαθημάτων. Περίοδος αιτήσεων: 27-01-2023...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΕΔΒΜ191

Αρ.Πρωτοκόλλου: 64032 Ημερ/νία Πρωτ.: 07-12-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 29-12- 2022 (μέχρι ώρα 14:00) Αρχεία: Πρόσκληση Το τμήμα Μαθηματικών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη νέων επιστημόνων με διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181014 και κωδικό έργου ΕΕ 7212,...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (συμπληρωματική προκήρυξη) Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Αρ.Πρωτοκόλλου: 624 Ημερ/νία Πρωτ.: 03/10/2022 Περίοδος ενστάσεων: 05/10/2022 Αρχεία: «Επιχειρησιακή Έρευνα» Στα παραπάνω επισυναπτόμενα αρχεία περιέχονται οι αξιολογήσεις των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων χειμερινού εξαμήνου (συμπληρωματική προκήρυξη) ακαδημαϊκού έτους 2022-23 για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 – επαναπροκήρυξη-συμπληρωματική προκήρυξη

Αρ.Πρωτοκόλλου: 20919/22/ΓΠ2 Ημερ/νία Πρωτ.: 21-9-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 28-09-2022 Αρχεία: Πρόσκληση Αίτηση Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επαναπροκηρύσσει- προκηρύσσει συμπληρωματικά  θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη Γραμματεία του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στο email: g-math@uth.gr) την υποψηφιότητά τους από: 22 Σεπτεμβρίου 2022 έως και...

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο