Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 – επαναπροκήρυξη-συμπληρωματική προκήρυξη

Αρ.Πρωτοκόλλου: 20919/22/ΓΠ2 Ημερ/νία Πρωτ.: 21-9-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 28-09-2022 Αρχεία: Πρόσκληση Αίτηση Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επαναπροκηρύσσει- προκηρύσσει συμπληρωματικά  θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη Γραμματεία του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στο email: g-math@uth.gr) την υποψηφιότητά τους από: 22 Σεπτεμβρίου 2022 έως και...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Αρ.Πρωτοκόλλου: 521,522,523,524,525,526 Ημερ/νία Πρωτ.: 06/09/2022 Περίοδος ενστάσεων: 11/09/2022 Αρχεία: «Απειροστικός Λογισμός Ι», «Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ», «Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα», «Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ», «Πιθανότητες Ι- Υποβοήθηση φροντιστηριακών ασκήσεων», «Στατιστική Ι- Υποβοήθηση φροντιστηριακών ασκήσεων» Στα παραπάνω επισυναπτόμενα αρχεία περιέχονται οι αξιολογήσεις των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23 για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΔ 407/80 για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Αρ.Πρωτοκόλλου: 16770/22/ΓΠ Ημερ/νία Πρωτ.: 20-07-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 04-08-2022 Αρχεία: Πρόσκληση Αίτηση Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αρ.Πρωτοκόλλου: 16773/22/ΓΠ2 Ημερ/νία Πρωτ.: 20 -7-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 04-08-2022 Αρχεία: Πρόσκληση Αίτηση Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη Γραμματεία του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στο email: g-math@uth.gr) την υποψηφιότητά τους από: 22 Ιουλίου 2022 έως και 04 Αυγούστου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος

Το τμήμα Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως την Κυριακή 08 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την Αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω αποστολής...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αξιολόγησηςτης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (11159/03.03.2022) για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Αρ.Πρωτοκόλλου: 18245 Ημερ/νία Πρωτ.: 12/04/2022 Περίοδος ενστάσεων: 15/4/2022 Αρχεία: Αποτελέσματα Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματά (με τους αριθμούς πρωτοκόλλου) στο παρακάτω link: https://ee.uth.gr/el/recruitment-announcements?search_api_fulltext=&field_procurement_protocol_num=11159 με προθεσμία υποβολής των ενστάσεων (μέχρι και την Παρασκευή 15/4/2022).  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων – ΕΔΒΜ 184

Αρ.Πρωτοκόλλου: 11159 Ημερ/νία Πρωτ.: 03-03-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 15-03-2022 στις 14:00 Αρχεία: Πρόσκληση Το Τμήμα Μαθηματικών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών ή/και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/8-2-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Β’/2022)  και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Π. Θ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ....

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Μόνιμων Εκπαιδευτικών σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Αρ.Πρωτοκόλλου: 102 Ημερ/νία Πρωτ.: 17-02-2022 Καταληκτική Ημερ/νία: 31-03-2022 Αρχεία: Πρόσκληση Αίτηση Το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί μόνιμους Εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2022 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Galois»

Αρ.Πρωτοκόλλου: 70/08-02-2022 Ημερ/νία Πρωτ.: 08/02/2022 Περίοδος ενστάσεων: 13/02/2022 Αρχεία: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Στο παραπάνω επισυναπτόμενο αρχείο περιέχεται η αξιολόγηση των υποψηφίων διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Galois».

Back to Top