ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται ναυποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα  01 Απριλίου 2024 (μέχρι ώρα 14:00 ακριβώς). Περισσότερες...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών/Φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του Π.Θ.

Σας ενημερώνουμε για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών/Φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους, αποστέλλοντας email με θέμα «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού...

Αποτελέσματα κρίσεων των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική των Μαθηματικών Ι» εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε για τα Αποτελέσματα κρίσεων των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική των Μαθηματικών Ι» εαρινού εξαμήνου 2023-2024 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα κρίσεων των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Φιλοσοφία των Μαθηματικών» εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε για τα Αποτελέσματα κρίσεων των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Φιλοσοφία των Μαθηματικών» εαρινού εξαμήνου 2023-2024 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα κρίσεων των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ανάλυσης, Λογικής και Θεωρίας Συνόλων ΙΙ»

Σας ενημερώνουμε για τα Αποτελέσματα κρίσεων των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ανάλυσης, Λογικής και Θεωρίας Συνόλων ΙΙ» Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ EΑΡ. ΕΞ.2023-2024

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ 2023-2024. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης προς συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε για τη ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (μέχρι ώρα 14:00 ακριβώς). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ 2023-2024. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης προς συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση για το Τμήμα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου (μέχρι ώρα 14:00 ακριβώς). Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να...

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο