Γνωστική Περιοχή:Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων
Εξάμηνο:Χειμερινό
Κωδικός: 32001
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 2Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :2
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Διδάσκοντες Μαθήματος:Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.