Γνωστική Περιοχή:Στατιστικής – Πιθανοτήτων – Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξάμηνο:6ο
Κωδικός: 62301
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 3Άσκηση: 1Εργαστήριο: 0
ECTS :5
Ιστοσελίδα Eclass:
Διδάσκοντες Μαθήματος:
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.