Γνωστική Περιοχή:Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων
Εξάμηνο:Χειμερινό
Κωδικός: 32002
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 3Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :2
Ιστοσελίδα Eclass:Είναι στην ευθύνη του Διδάσκοντα.
Διδάσκοντες Μαθήματος:Διδάσκων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.