Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών  περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Τα μαθήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • υποχρεωτικά,
 • μαθήματα επιλογής ανά επιστημονική περιοχή,
 • μαθήματα επιλογής γενικών και παιδαγωγικών γνώσεων, και
 • μαθήματα ξένης γλώσσας.

Το περιεχόμενο και την ενδεικτική βιβλιογραφία κάθε μαθήματος  μπορείτε να τα αναζητήσετε στον αντίστοιχο κατάλογο που  αυτό ανήκει.

Στους καταλόγους με τα μαθήματα περιλαμβάνονται οι κωδικοί, οι τίτλοι των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν μαθημάτων, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της θεωρίας (ένδειξη Θ), της άσκησης (ένδειξη Α) και  του εργαστηρίου (ένδειξη Ε), όπου εντάσσεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, απεικονίζεται ο συνολικός φόρτος τους μέσω των αντίστοιχων ECTS και παρουσιάζεται η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

Κωδικοποίηση μαθημάτων

Τα ψηφία κάθε κωδικού μαθήματος αντιστοιχούν:

 • το πρώτο στο εξάμηνο, όπου εντάσσεται το μάθημα,
 • το δεύτερο: αν είναι 1 αντιστοιχεί σε υποχρεωτικό μάθημα, αν είναι 2 αντιστοιχεί σε μάθημα επιλογής των επιστημονικών περιοχών
  • Ανάλυσης (ΕΑ)
  • Άλγεβρας και Γεωμετρίας (ΕΑΓ)
  • Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΣΠΕΕ)
  • Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΥΕΜ)
  • Φυσικής (ΕΦ)
  • Διδακτικής (ΕΔ)

ή σε μάθημα ελεύθερης επιλογής Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων (ΕΓΠΓ),

 • το τρίτο ψηφίο: αν είναι 1 αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή/και επιλογής μαθήματα που ανήκουν στην Ανάλυση, αν είναι 2 αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή/και επιλογής μαθήματα που ανήκουν στην Άλγεβρα και Γεωμετρία, αν είναι 3 αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή/και επιλογής μαθήματα που ανήκουν στη Στατιστική, Πιθανότητες και Επιχειρησιακή Έρευνα, αν είναι 4 αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή/και επιλογής μαθήματα που ανήκουν στα Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, αν είναι 5 αντιστοιχεί σε επιλογής μαθήματα που ανήκουν στη Φυσική, αν είναι 6 αντιστοιχεί σε επιλογής μαθήματα που ανήκουν στη Διδακτική, αν είναι 0 αντιστοιχεί σε ελεύθερης επιλογής μαθήματα που ανήκουν στον κατάλογο ΕΓΠΓ,
 • τα δύο επόμενα ψηφία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό που εμφανίζεται το μάθημα στο εξάμηνο.