ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣΘΕECTSΕΞΑΜΗΝΟ
12002Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (**)22Χειμερινό
12003Γενική Παιδαγωγική (**)22Χειμερινό
22002Φιλοσοφία των Επιστημών32Εαρινό
32001Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (**)22Χειμερινό
32002Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη (**)32Χειμερινό
42001Εξελικτική Ψυχολογία (**)32Εαρινό
42002Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της  σχολικής τάξης (**)32Εαρινό
52001Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα32Χειμερινό
62001Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων32Εαρινό
72000Πρακτική Άσκηση (*)4Χειμερινό/Εαρινό
(*) Η Πρακτική Άσκηση με κωδικό 72000 είναι αμειβόμενη μέσω ΕΣΠΑ.
(**) Τα μαθήματα με κωδικούς 12002, 12003 και 32001 προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ενώ τα μαθήματα με κωδικούς 32002, 42001 και 42002 προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.