Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης εντάσσεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαθέτοντας ταυτόχρονα ένα μέρος των υπηρεσιών της  και σε χρήστες άλλων συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποστηρίζονται από το

Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λαμία).

Πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λαμία)
3ο χλμ. Π.Ε.Ο Λαμίας – Αθήνας, 35132, Λαμία

Τηλέφωνο: 22310 60195

Email: libfthiolam [at] uth.gr