Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αρχές Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση των μαθημάτων, που θα παρακολουθήσουν και θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε αυτά. Η δήλωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Το μέγιστο πλήθος μαθημάτων στην εξαμηνιαία δήλωση εξαρτάται από το εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους το οποίο διανύει η φοιτήτρια, ο  φοιτητής  και ορίζεται να είναι ίσος με:

   • 6 μαθήματα για το 1ο και 2o εξάμηνο,
   • 8 μαθήματα για το 3ο και 4ο εξάμηνο,
   • 10 μαθήματα για το 5ο και 6ο εξάμηνο,
   • ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για το 7ο και 8ο εξάμηνο.

Στον περιορισμό των δηλώσεων δεν υπάγονται τα μαθήματα επιλογής Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων και τα μαθήματα της ξένης γλώσσας.

Ο πλήρης κατάλογος των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογής μαθημάτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική. Ωστόσο οι φοιτήτριες, οι φοιτητές παροτρύνονται:

   • στα πρώτα δύο εξάμηνα των σπουδών τους να δηλώνουν οπωσδήποτε τα μαθήματα των εξαμήνων αυτών
   • στα επόμενα εξάμηνα να δίνουν προτεραιότητα στα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων που δεν έχουν περάσει και κατόπιν στα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.