Η/Ο απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, η οποία μας κοινοποιήθηκε από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (μετά από εντολή του Προέδρου του ΑΣΕΠ) κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας.

Μπορείτε να δείτε την επιστολή του ΑΣΕΠ εδώ.