Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 4009/2011, το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιτελείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Εκφράζει τον προσανατολισμό του Τμήματος και αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης των σκοπών του.
 • Καθορίζει το είδος και την αλληλουχία των γνώσεων που πρέπει να κατακτήσουν οι φοιτήτριες, φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να διαμορφωθούν σε νέους επιστήμονες.
 • Aποτελεί τον πυρήνα από τον οποίο πηγάζουν τα κριτήρια για τον καθορισμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των πτυχιούχων του.

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταστήσει τους αποφοίτους σύγχρονους επιστήμονες, ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα προβλήματα της εποχής και ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του νεοϊδρυθέντος τμήματος Μαθηματικών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Νόμος ορίζει από μία οκταμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας ήταν:

 • Μαρία Αδάμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Χαρίκλεια Σταθοπούλου- Βασιλονικολού, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικης Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Παντελεήμων Μπάγκος, Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Παναγιώτα Τσομπανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Ηλεκτρλόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Καθηγήτρια του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Απόστολος Γιαννόπουλος, Καθηγητής του τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α.
 • Ευάγγελος Ράπτης, Καθηγητής του τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α.
 • Θεοφάνης Γραμμένος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

και εγκρίθηκε από την Προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών στη 2η /07-05-2019 συνεδρίασή της και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 216η/30-05-2019 συνεδρίασή της.

Επικαιροποιήσεις-τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών  πραγματοποιήθηκαν μετά από εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης (Π.Σ.) του Τμήματος στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από την τελευταία και είναι οι ακόλουθες :

 • Η 16η/18-05-2020 συνεδρίαση της Π.Σ. εισηγήται στη 233η/29-05-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 • Η 32η/19-05-2021 συνεδρίαση της Π.Σ. εισηγήται στη 252η/28-05-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
 • Η 45η/15-11-2021 συνεδρίαση της Π.Σ. εισηγήται στη  261η/26-11-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
 • Η 55η/16-06-2022 συνεδρίαση της Π.Σ. εισηγήται στη 274η/24-06-2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.