Βασίλειος Δημητρίου

Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Πιθανότητες

Χρήστος Παπαχριστόδουλος

Μαθηματική Ανάλυση

Ιωάννης Ρίζος

Διδακτική των Μαθηματικών

Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά