Βασίλειος Δημητρίου

Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Πιθανότητες

Χρήστος Παπαχριστόδουλος

Μαθηματική Ανάλυση

Αικατερίνη Αρετάκη

Γραμμική Άλγεβρα και Ανάλυση Πινάκων

Μιχαήλ Μάρκελλος

Διαφορική Γεωμετρία

Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά