Οι προπτυχιακές φοιτήτριες και προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών μπορούν να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους ένα πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ (8) εξαμηνιαία διδακτικά μαθήματα, ήτοι επτά (7) μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και μία (1) Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων (Π.Α.Δ.Μ.Ε.) και εφόσον αξιολογηθούν με επιτυχία σε αυτά, αποκτούν την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειάς τους.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε υποχρεωτικά και επιλογής, τα οποία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα με τους κωδικούς τους, τις  εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της θεωρίας (ένδειξη Θ) και της άσκησης (ένδειξη Α), τις πιστωτικές μονάδες και το ενδεικτικό εξάμηνο διδασκαλίας.

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣΘΑECTSΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12003Γενική Παιδαγωγική202Χειμερινό
42601Ψηφιακές Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών225Εαρινό
62601Διδακτική των Μαθηματικών Ι315Εαρινό
72601Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ315Χειμερινό
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 από τα 7)
12001Ιστορία των Μαθηματικών32Χειμερινό
12002Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης22Χειμερινό
22002Φιλοσοφία των Επιστημών32Εαρινό
32001Εκπαιδευτική Αξιολόγηση202Χειμερινό
32002Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη302Χειμερινό
42001Εξελικτική Ψυχολογία302Εαρινό
42002Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της  σχολικής τάξης302Εαρινό

Εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία οι υποχρεώσεις στα επτά (7) μαθήματα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν, να παρακολουθούν και να εξετάζονται με επιτυχία την Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων με κωδικό 82600.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.