Καθηγητές

Νικόλαος Καραχάλιος

Διαφορικές Εξισώσεις

Σταύρος Καρκάνης

Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας με Έμφαση στην Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και την Αναγνώριση Προτύπων

Επίκουροι Καθηγητές

Παναγιώτης Μπομποτάς

Πιθανότητες και Στατιστική

Νικόλαος Τσιρίβας

Μαθηματική Ανάλυση

Βασίλειος Ζαρίκας

Εφαρμοσμένη Μαθηματική Μοντελοποίηση
στη Βασική Επιστήμη και την Τεχνολογία

Σταμάτης Πουλιάσης

Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στη Μιγαδική Ανάλυση

Σπυρίδων Γεωργακόπουλος​

Μηχανική Μάθηση: Μαθηματική Θεμελίωση και Εφαρμογές

Παναγιώτα Κοντού

Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα

Παναγιώτης Πολυμεράκης

Διαφορική Γεωμετρία