Καθηγητές

Νικόλαος Καραχάλιος

Διαφορικές Εξισώσεις

Επίκουροι Καθηγητές

Παναγιώτης Μπομποτάς

Πιθανότητες και Στατιστική

Νικόλαος Τσιρίβας

Μαθηματική Ανάλυση

Βασίλειος Ζαρίκας

Εφαρμοσμένη Μαθηματική Μοντελοποίηση
στη Βασική Επιστήμη και την Τεχνολογία

Σταμάτης Πουλιάσης

Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στη Μιγαδική Ανάλυση

Σπυρίδων Γεωργακόπουλος​

Μηχανική Μάθηση: Μαθηματική Θεμελίωση και Εφαρμογές

Παναγιώτα Κοντού

Στατιστικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Βιολογικά Δεδομένα