Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δομημένο σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions)

  • στην εκπαίδευση,
  • στην κατάρτιση και
  • στη νεολαία.

Στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ) καθώς και η προαγωγή της κινητικότητας των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ.

Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ορισμένων Χωρών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η κινητικότητα φοιτητών στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης.

Επιιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ θα βρείτε  στο συνδέσμους

http://erasmus.uth.gr    και  http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/etairoi-gr.

 

Τμηματικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Καπετανάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Για να δείτε τον Κανονισμό Erasmus+ του Τμήματος Μαθηματικών πατήστε εδώ.

 

Τμήμα ΜαθηματικώνΗμερομηνία
Διμερείς Συμφωνίες 22-12-2023