Το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας σε οποιoδήποτε γνωστικό αντικείμενο της Μαθηματικής Επιστήμης που είναι ενταγμένο στις επιστημονικές περιοχές

  • της Ανάλυσης,
  • της Άλγεβρας,
  • της Γεωμετρίας,
  • της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων,
  • των Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
  • της Διδακτικής των Μαθηματικών.