ΚΩΔ .ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
11101Απειροστικός Λογισμός Ι427
11102Θεμέλια των Μαθηματικών416
11403Προγραμματισμός I326
21101Απειροστικός Λογισμός ΙΙ427
21202Γραμμική Άλγεβρα Ι427
21203Αναλυτική Γεωμετρία315
31101Απειροστικός Λογισμός ΙII427
31202Γραμμική Άλγεβρα II416
31304Πιθανότητες Ι326
31403Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις326
41101Πραγματική Ανάλυση416
41202Άλγεβρα416
41303Πιθανότητες ΙΙ326
41403Αριθμητική Ανάλυση427
51102Μιγαδική Ανάλυση427
51201Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών416
51303Επιχειρησιακή Έρευνα326
51304Στατιστική Ι416
61101Θεωρία Μέτρου427
61302Στατιστική ΙΙ326
61403Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις427