Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταστήσει τους αποφοίτους σύγχρονους επιστήμονες, ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα προβλήματα της εποχής και ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Στα έξι πρώτα εξάμηνα  προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής και Διδακτικής, που επιτρέπουν στις/στους αποφοίτους να είναι ενημερωμένες/οι για τα σύγχρονα θέματα και τις πολυποίκιλες εφαρμογές της μαθηματικής επιστήμης καθώς επίσης και εξοικειωμένες/οι με τις νέες τεχνολογίες.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα, προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός  μαθημάτων, που αντιστοιχούν τόσο στις κλασικές όσο και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, από τα οποία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και με γνώμονα τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.

Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα

  • σε όλες και όλους τις/τους αποφοίτους του τμήματος Μαθηματικών να αποκτήσουν πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους,
  • σε όσες και όσους αποφοίτους του τμήματος Μαθηματικών, αλλά και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο, να παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων υποδομής και ειδικής διδακτικής ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους.