Στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ (2014-2020) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών. Η πράξη συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος: Σταύρος Καρκάνης Καθηγητής.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών, και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων και Οδηγίες Π.Α. – Τμήμα Μαθηματικών 202227/04/2022
Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων Π.Α. – Τμήμα Μαθηματικών 202218/04/2022
Παρουσίαση – Τμήμα Mαθηματικών 202220/03/2022
Έναρξη υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής»20/03/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διαδικτυακή εκδήλωση11/03/2022