Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το τμήμα Μαθηματικών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος: Σταύρος Καρκάνης Καθηγητής.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών, και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων Π.Α.09/05/2023
Παρουσίαση – Τμήμα Mαθηματικών 202311/04/2023