Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το τμήμα Μαθηματικών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος: Βασίλειος Ζαρίκας Επίκουρος Καθηγητής.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών, και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

ΑνακοινώσειςΗμερομηνία
Οδηγίες εγγραφής αποδεκτών φοιτητών25/04/2024
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων25/04/2024
Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων Π.Α.17/04/2024
Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων Π.Α.17/04/2024
Παρουσίαση – Τμήμα Mαθηματικών 202408/03/2024
Οδηγίες υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος08/03/2024
Έναρξη υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής»08/03/2024