ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΣΠΕΕ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΥΕΜ)

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
22401Προγραμματισμός ΙΙ315
32401Διακριτά Μαθηματικά45
52401Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα315
52402Βιοπληροφορική Ι (*)315
52403Θεωρία Γραφημάτων (*)35
52404Θεωρία Υπολογισμού (*)35
52405Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων (*)35
62401Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (*)35
62402Αναγνώριση Προτύπων (*)35
62403Βιοπληροφορική ΙΙ (*)315
62404Θεωρία Προσέγγισης45
72400Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι 45
72401Δυναμικά Συστήματα45
72403Θεωρία Βελτιστοποίησης45
72404Θεωρία Διαταραχών και Λογισμός Μεταβολών315
72405Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία (*)35
72406Τεχνητή Νοημοσύνη (*)35
82400Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ45
82401Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων315
82402Θεωρία Ελέγχου45
82404Βαθιά Μάθηση (*)35
82405Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (*)35
82406Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία45
82407Ολοκληρωτικές Εξισώσεις45
(*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σ.Θ.Ε.