Γνωστική Περιοχή:Στατιστικής – Πιθανοτήτων – Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξάμηνο:1o
Κωδικός: 12301
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :5
Ιστοσελίδα EclassΓια να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Διδάσκοντες Μαθήματος:
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.