Γνωστική Περιοχή:Στατιστικής – Πιθανοτήτων – Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξάμηνο:6ο
Κωδικός: 62302
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :5
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Διδάσκοντες Μαθήματος:Παναγιώτης Μπομποτάς
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.