Γνωστική Περιοχή:Άλγεβρας & Γεωμετρίας
Εξάμηνο:7ο
Κωδικός: 72201
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :5
Ιστοσελίδα Eclass:
Διδάσκοντες Μαθήματος:
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε το περίγραμμα του μαθήματος πατήστε εδώ.